LEHENDAKARIA

JOSU HERNANDEZ JAMBRINA

LEHENDAKARIORDEA

AITOR CANCIO ALDAMA

IDAZKARIA

JOSE SAN MARTIN

DIRUZAINA

DAVID SOTA YUSTA

BOKALA

ENEKO LEGINA